Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Tieners en diabetes

Tieners werken aan hun zelfbeeld door nieuwe ervaringen op te doen en bevestiging te zoeken bij hun leeftijdsgenoten. Dat ze zwaar te lijden hebben onder hun diabetes, zal niemand verbazen.

Verantwoordelijkheid leren nemen

Tieners zouden misschien wel willen rebelleren tegen hun diabetes. Bloedglucosemetingen herinneren hen eraan dat ze anders zijn en geven hen de indruk dat ze constant gecontroleerd worden. Mogelijk willen ze niet met de resultaten van een meting geconfronteerd worden, omdat ze zich niet ontmoedigd of schuldig willen voelen.

Hier volgen enkele suggesties om de spanning te verminderen:

  1. Wees geleidelijk aan minder controlerend naarmate je tiener laat zien dat hij voor zichzelf kan zorgen.
  2. Stimuleer zijn inspanningen en benadruk zijn successen.
  3. Bied aan om hem te helpen door zelf zijn testresultaten te noteren, in plaats van kritiek te geven en bezorgd te zijn als hij dat niet doet.
  4. Probeer te ontdekken wat hem motiveert om zijn diabetes goed te controleren.

De hormonale veranderingen tijdens de puberteit beïnvloeden de bloedglucose en kunnen de insulineresistentie van het lichaam verhogen. Een abnormaal resultaat bij een bloedglucosemeting hoeft dus niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat je kind een fout gemaakt heeft.

En hoewel diabetes geen invloed heeft op de menstruatie, kunnen progesteron en oestrogeen de bloedglucosespiegel wel beïnvloeden. De dosering van insuline moet dus dan worden aangepast.

Zelfbeeld en eetstoornissen

Het semiobsessieve controleren van de bloedglucose kan bij jonge mensen met type 1 diabetes tot een eetstoornis leiden. Doses insuline overslaan om wat gewicht te verliezen kan verleidelijk zijn, maar afgezien van de uitdroging en de vermoeidheid die dit op korte termijn veroorzaakt, kunnen er op lange termijn ook ernstige gevolgen optreden zoals blindheid of hart- of nierziektes.

Hoe omgaan met alcohol

Als een tiener alcohol wil drinken, moet hij beseffen dat alcohol en diabetes een gevaarlijke combinatie is. Na een of twee glazen merkt hij de eerste symptomen van lage bloedglucose mogelijk niet op en dan kan de situatie snel verergeren. Het is altijd beter als hij naar een feestje gaat met een vriend(in) die goed bekend is met diabetes.

Tot slot

Binnenkort zal je kind op eigen benen kunnen staan − net als jij op die leeftijd!

References

JDRF, “Helping Your Child or Teen Live with Type 1 Diabetes”: https://www.jdrf.org/life-with-t1d/type-1-diabetes-information/control-and-management/helping-your-child-or-teen-live-with-type-1-diabetes/. Geraadpleegd op 28 januari 2015.