Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Accu-Chek Solo Inschrijfformulier

Proficiat, uw patiënt heeft voor de Accu-Chek Solo micropomp gekozen. Wij kijken er enorm naar uit om jullie hierbij te ondersteunen.

 

Gelieve het onderstaande formulier volledig in te vullen in naam van de patiënt.

1. GEBRUIKERSINFORMATIE

2. ZIEKENHUISINFORMATIE

3. PRODUCTINFORMATIE

De verzamelde informatie wordt elektronisch verwerkt door Roche Diagnostics Belgium NV, met hoofdkantoor in Berkenlaan 8A, 1831 Diegem, om de ge bruikers diensten en commerciële promoties te ondersteunen en te leveren. Roche is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens persoonlijk in de zin van de Belgische en Europese regelgeving, meer bepaald de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (of elke andere wet die deze wijzigt of vervangt), de koninklijke uitvoeringsbesluiten en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (" AVG '). De DPO van Roche Diagnostics Belgium kan gecontacteerd worden op het volgende e-mailadres: [email protected]. U kunt uw gegevens op elk mo ment raadplegen en laten aanpassen op het nummer 0800 93 626. Ons vertrouwelijkheidsbeleid vindt u op de website www.accu-chek.be of op 0800 93 626. Roche Diagnostics BELGIUM NV/SA